vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
31.05.2018 Županovo poročilo Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
31.05.2018 Priprava sistemskih rešitev za volitve članov v Svete KS Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
31.05.2018 Dopolnitev svetniškega odgovora, št. 9001-3/2018 - 511 (Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev) Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
30.05.2018 Nove zaposlitve v Občinski upravi MONM Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
19.04.2018 Svetovalne pogodbe, sklenjene v času sedanjega županovega mandata Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
19.04.2018 Analiza uspešnosti črpanja EU sredstev Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Poslovna cona Cikava Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Izvajanje strategije turizma in izvajanje strategije razvoja občine Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Odstranitev navoženih gradbenih odpadkov v ŠP Porotval Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Namestitev smetnjakov v mestnem gozdu Portoval in dopolnitev odloka z določili za varovanje gozdov s posebnim pomenom Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Prenova Narodnega doma Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
18.10.2017 Nabava električnih koles Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Gospodarska cona Livada Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
27.03.2017 Varovanje objekta vrtec v romskem naselju Brezje in namestitev kamer na objektu Mag. Mojca Špec Potočar Urad za družbene dejavnosti
27.03.2017 Rok za dokončanje mostu na Smrečnikovi Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
27.03.2017 Pojasnilo v zvezi z odločitvijo sodišča na pritožbo občine glede izpraznitve Narodnega doma Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
13.02.2017 Ureditev objektov na Ljubljanski cesti 14 in 16 – ponovno vprašanje Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
22.11.2016 Koši za odpadke na Marofu Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
22.11.2016 Kamere in varnost na avtobusni postaji Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
23.05.2016 Zapadle neplačane terjatve na dan 31.3.2016 Mag. Mojca Špec Potočar Urad za finance in splošne zadeve
23.05.2016 Koncesije na področju zdravstva v MO NM Mag. Mojca Špec Potočar Urad za družbene dejavnosti
18.04.2016 Bivalne razmere v Narodnem domu Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
18.04.2016 Aktivacija kamer na Avtobusni postaji Novo mesto Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
22.01.2016 Strategija starosti prijazna občina MO NM Mag. Mojca Špec Potočar Urad za družbene dejavnosti
22.01.2016 Narodni dom Mag. Mojca Špec Potočar Urad za družbene dejavnosti
22.01.2016 Infrastrukturna opremljenost obrtno industrijske cone Livada Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
14.12.2015 Uvedba nove avtobusne linije MPP iz naselja V Brezov Log (Bršljin) do glavne avtobusne postaje Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
14.12.2015 Ureditev prostorov (barak) okoli blokov in v naseljih Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
14.12.2015 Udeležba predstavnikov KS, v katerih živijo Romi, na seji Občinskega sveta in poročanje o načinu sobivanja z Romi Mag. Mojca Špec Potočar Urad za družbene dejavnosti
14.12.2015 Propadajoča hiša na Ljubljanski cesti 16 Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
14.12.2015 Nezadovoljstvo z odgovorom v zvezi z dovozom na Cesto brigad iz Andrijaničeve ceste v Bršljinu Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Rekonstrukcija Straške ceste Mag. Mojca Špec Potočar Urad za prostor in razvoj
02.11.2015 Projektna dokumentacija za ureditev dostopa na Cesto brigad iz Andrijaničeve ceste Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Odgovori na podana vprašanja in pobude na temo reševanja romske problematike Mag. Mojca Špec Potočar Direktorica občinske uprave
02.11.2015 Odgovori na podana vprašanja in pobude na temo reševanja romske problematike Mag. Mojca Špec Potočar Direktorica občinske uprave
02.11.2015 Neusklajen mestni potniški promet s potrebami prebivalcev v KS Bučna vas Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
02.11.2015 Namestitev infrastrukture za odlaganje živalskih odpadkov Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Subvencioniranje cene parkiranja za zaposlene na FURS-u na parkirišču Kandija Mag. Mojca Špec Potočar Urad za gospodarske javne službe
07.09.2015 Povečanje števila članov v Odboru za spremljanje položaja romske skupnosti Mag. Mojca Špec Potočar Kabinet župana
07.09.2015 Ogled romskih naselij v MO NM – povabilo svetnikom Mag. Mojca Špec Potočar Direktorica občinske uprave