vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Prenova Narodnega doma


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako poteka projekt prenove Narodnega doma in v kakšni fazi je.  

 

Odgovor

Projekt začasne prenove Narodnega doma poteka v smeri zamenjave strehe, oken, prenove fasade in ureditve notranjosti skupaj z inštalacijami. Tega smo se v letu 2016 lotili s ciljem zadostiti velikim potrebam kulturnih in drugih društev po prostorih za ustvarjanje. Prostori v Narodnem domu morajo biti dostopni širokemu krogu uporabnikov, ki bodo spoštovali hišni red in prostore uporabljali v skladu z njihovo namembnostjo.

Projekt prenove smatramo kot projekt, ki je v teku, kot pa je bilo že navedeno v odgovoru na eno izmed prejšnjih svetniških vprašanj, je morala Mestna občina Novo mesto zoper Društvo za kulturno osveščanje vložiti na Okrajno sodišče v Novem mestu tožbo na izpraznitev in izročitev stavbe Narodnega doma, da zagotovimo možnost obnove in nemotenega upravljanja občinske lastnine, ki bo na voljo širokemu krogu uporabnikov. Okrajno sodišče v Novem mestu je izdalo sodbo, v kateri je v celoti ugodilo zahtevku Mestne občine Novo mesto. Sodba še ni pravnomočna, ker je navedeno društvo vložilo pritožbo zoper sodbo. Pritožba še ni bila odstopljena v reševanje Višjemu sodišču v Ljubljani, zato ker društvo ni plačalo sodne takse za pritožbo, ampak je sodišče vložilo vlogo za oprostitev plačila sodne takse. Po našem mnenju društvo s takšnim postopanjem zavlačuje sodni postopek in odlaga pravnomočnost sodbe. Po zadnjih podatkih je sodišče predlog za oprostitev plačila sodne takse zavrglo, vendar sklep še ni pravnomočen.

 

 

 

 

 

Pripravili:                                                      

Sara Drašković

vodja kabineta župana

 

 

Ana Avsec

podsekretarka - občinska pravobranilka

 

 

dr. Jana Bolta                                                                                                    

strokovni vodja

 

 

Katarina Petan                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                               direktorica 

Nazaj na seznam