vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odstranitev navoženih gradbenih odpadkov v ŠP Porotval


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za čim prejšnjo odstranitev navoženega gradbenega odpadnega materiala v ŠP Portoval.

Vprašanje, kdo je ta material navozil oziroma kdo je dal dovoljenje, da se lahko le-ta navozi na območje ŠP Portoval?

Obrazložitev: ob nogometnem igrišču z umetno travo je navožen odpadni gradbeni material, ki pa tja ne spada. Potrebna je čim prejšnja odstranitev.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je med poletjem začela z izgradnjo metališča za atlete. Dela so bila ustavljena, ker so bila pri izkopavanjih odkrita arheološka najdišča. Zemlja, ki je bila izkopana, je navožena na koncu nogometnega igrišča skupaj z zemljo, ki je bila izkopana pri obnovi odbojkarskih igrišč na Loki. Po končanih arheoloških izkopavanjih (v kolikor se bodo le ta izvedla glede na zelo visoke ocene vrednosti izvedbe) se bo izgradnja metališča na Portovalu nadaljevala, takrat bo vsa navožena zemlja, ki je zmešana z majhnimi kosi opeke, uporabljena za izravnavo te športne vadbene površine. Ves material, ki ne bo uporabljen, bo s sedanje lokacije odstranjen. Ravno tako se bo površine ustrezno uredilo in saniralo v primeru odločitve, da se arheološka izkopavanja ne izvedejo in s tem tudi projekt metališča.

 

 

Pripravila:                                                        

 

Ivica Menger

višja svetovalka

Nazaj na seznam