vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Svetovalne pogodbe, sklenjene v času sedanjega županovega mandata


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, koliko svetovalnih pogodb je bilo sklenjenih v času mandata sedanjega župana, t.j. od novembra 2014 do leta 2018. Podatki naj vsebujejo:

- datum začetka svetovalne pogodbe in trajanje le-te,

- višina zneska pogodbe,

- področje dela, opredeljenega v svetovalni pogodbi,

- naziv pogodbenika.

Odgovor

V času mandata sedanjega župana sta bili sklenjeni naslednji svetovalni pogodbi; v obeh primerih gre za izvedbo konkretnih pravnih storitev:

  • Fašun, Melihen, Milač, Strojan, o.p., d.o.o. Ljubljana, Pogodba o pravnem svetovanju in zastopanju v zadevi CEROD II, z dne 20. 1. 2015, za nedoločen čas, v maksimalni višini  do 19.999 EUR.
  • Odvetniška pisarna Turk, d.o.o., sopodpisniki in sonaročniki te pogodbe so Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje, Občina Šentjernej, Občina Škocjan, Občina Straža in Občina Šmarješke Toplice. Pogodba za pravno svetovanje v okviru investicije »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske«, z dne 27. 3. 2017, za 24 mesecev od podpisa pogodbe oz. do zaključka projekta, v maksimalni višini do 55.510 EUR.  Od tega je vrednost, ki odpade na MONM v maksimalni višini do 16.236,68 EUR.

Pri obeh pogodbah se plačilo vrši po dejansko opravljenih storitvah. Po prvi pogodbi je bilo do sedaj realiziranih 10.224,28 EUR plačil,  in sicer v letu 2017 v višini 2.797,16 EUR in v letu 2018 v višini 7.427,12 EUR. Po drugi pogodbi pa v višini 10.147,93 EUR, od tega v letu 2017 v višini 6.765,28 EUR in v letu 2018 v višini 3.382,65 EUR.  

Pripravila:                                                        

Katarina Petan                                                               dr. Vida Čadonič Špelič

Vodja Urada za finance in splošne zadeve                              direktorica

 

Nazaj na seznam