vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Nove zaposlitve v Občinski upravi MONM


Datum: 30. 05. 2018
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje o novih zaposlitvah v Občinski upravi MO NM in še posebej v Kabinetu župana, v obdobju od novembra 2014 do februarja 2018. Podatki naj vsebujejo:

ime in priimek zaposlenega,
datum zaposlitve,
delovno področje zaposlitve,
plačilni razred ob zaposlitvi,
plačilni razred ob napredovanju z županovim soglasjem.

 

 

Odgovor

Priloga

 

Pripravila:

 

Silva Vovko

podsekretar

 

 

Katarina Petan                                                                                dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za finance in splošne zadeve                                               direktorica

Nazaj na seznam