vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Županovo poročilo


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se vsebinsko županovo poročilo, ki ga predstavi župan na vsaki seji Občinskega sveta, opremi tudi s številčnimi podatki.

Odgovor

V županovo poročilo redno vključujemo tudi podrobne številčne podatke, predvsem ko gre za podatke o vrednosti investicij in ostalih projektov. Ker o dlje trajajočih projektih poročamo kontinuirano, vse informacije, vključno z zneski, vključimo samo prvič, nato pa zaradi preglednosti (v primeru nenehnega nizanja informacij bi lahko imelo županovo poročilo tudi več deset strani) poročamo samo o tekočih aktivnostih na projektu, številke in zneske pa ponovno izpostavimo v primeru sprememb. Vse informacije so sicer vedno objavljene med spletnimi novicami, ki so med seboj povezane, tako da zagotavljajo sledljivost vse do prve objave, na spletu so vedno dosegljiva tudi vsa županova poročila, na sami seji pa številke v veliki večini primerov lahko navede tudi župan.

Urban Kramar,
Kabinet župana

Nazaj na seznam