vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Subvencioniranje cene parkiranja za zaposlene na FURS-u na parkirišču Kandija


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se zaposlenim na FURS-u subvencionira cena parkiranja na parkirišču Kandija. Glede na to, da le-to trenutno še ni dokončno urejeno (ni asfaltirano, možnost lomljenja vej) in upoštevaje občinske akte, predlog za določitev izjem oziroma sprememb za skupine zainteresiranih oziroma zaposlenih (20 ali več).

Odgovor

Po Odredbi o izvedbenih aktih k Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto parkirni prostori na parkirišču Kandija sodijo v 2. tarifni razred, kjer je cena parkiranja 0,50 EUR za vsako začeto uro, parkirnina pa se plačuje ob delavnikih v času od 7. do 17. ure in ob sobotah od 7. do 13. ure. Spremembo Odredbe načrtujemo na septembrski seji Občinskega sveta mestne občine Novo mesto, kjer bomo predlagali spremembo višine najemnine za izdajo mesečnega, polletnega in letnega dovoljenja za parkiranje vozila.


Pripravil:

Miloš DULAR,

podsekretar

 

mag. Jože KOBE

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam