vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Namestitev infrastrukture za odlaganje živalskih odpadkov


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za namestitev infrastrukture na javnih površinah za odlaganje živalskih odpadkov.

Odgovor

Koški za pasje iztrebke so na območju Mestne občine Novo mesto že postavljeni predvsem v mestno središče. Veliko koškov je zaradi vandalizma uničenih in jih je potrebno redno menjati. Koški za pasje iztrebke bodo postavljeni tudi v naselja izven mestnega jedra.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE     

Nazaj na seznam