vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odgovori na podana vprašanja in pobude na temo reševanja romske problematike


Datum: 02. 11. 2015
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za posredovanje odgovorov in komentar na podana vprašanja v zvezi z reševanjem romske problematike, podanimi preko svetniških pobud ter v povezavi z dopisom predsednika KS Bučna vas, ki opozarja na to problematiko.

Odgovor

V zvezi z dopisom predsednika KS Bučna vas o reševanju romske problematike je župan MONM, g. Gregor Macedoni, dne 7.10.2015 sklical sestanek, katerega namen je bil predstavitev pristojnosti in delovanja služb na področju reševanja odprtih vprašanj v povezavi z Romi.

Na skupnem sestanku so bili prisotni predstavniki MONM, krajevnih skupnosti, policije, inšpekcijskih služb, osnovnih šol in Zveze Romov za Dolenjsko. Prisotni so se strinjali, da je vloga občine predvsem v povezovanju in koordiniranju delovanja različnih služb z namenom zagotovitve boljšega sobivanja med Romi in ostalimi prebivalci občine Novo mesto.

 

Zapisnik sestanka je v prilogi odgovora.

 

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar,

višji svetovalec

 

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,                                Gregor MACEDONI,

direktorica Občinske uprave                                          ŽUPAN

Priponka k odgovoru

Nazaj na seznam