vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Uvedba nove avtobusne linije MPP iz naselja V Brezov Log (Bršljin) do glavne avtobusne postaje


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za uvedbo nove avtobusne linije MPP iz naselja V Brezov Log mimo stavbe policije do glavne avtobusne postaje, ki bo služila predvsem dijakom Šolskega centra NM.

Odgovor

V trenutni ureditvi mestnega potniškega prometa je povezanost območja Bršljina za navedene potrebe zagotovljena kot izhaja iz izvlečka trenutno veljavnega voznega reda.

 

Linija 1B: zjutraj

Zap. št.

Postajališče

odhod

postajališče

prihod

1

BTC

5:37

Ljubenska cesta - AP

5:53

2

BTC

6:02

Ljubenska cesta - AP

6:23

3

BTC

7:10

Ljubenska cesta - AP

7:31

 

Linija 4: zjutraj

Zap. št.

Postajališče

odhod

postajališče

prihod

1

Mercator / BTC

5:19 / 5:21

Avtobusna postaja NM

5:28

2

Mercator / BTC

6:06 / 6:08

Avtobusna postaja NM

6:15

3

Mercator / BTC

6:28 / 6:30

Avtobusna postaja NM

6:37

4

Mercator / BTC

6:51 / 6:53

Avtobusna postaja NM

6:59

5

Mercator / BTC

7:40 / 7:42

Avtobusna postaja NM

7:49

6

Mercator / BTC

8:01 / 8:03

Avtobusna postaja NM

8:10

 

Povratki v smeri Bršljina iz smeri avtobusne postaje Novo mesto:

            Linija 1B:

Zap. št.

Postajališče

odhod

postajališče

prihod

1

ZD / ŽP Kandija

13:02

BTC

13:07

2

ZD / ŽP Kandija

14:45

BTC

14:53

3

ZD / ŽP Kandija

15:45

BTC

15:53

 

 

Linija 4:

Zap. št.

Postajališče

odhod

postajališče

prihod

1

AP / Glavni trg

12:28 / 13:05

Vrtec Bršljin

12:36 / 13:13

2

AP / Glavni trg

13:18 / 14:00

Vrtec Bršljin

13:26 / 14:08

3

AP / Glavni trg

14:21 / 14:55

Vrtec Bršljin

14:29 / 15:03

4

AP / Glavni trg

15:13 / 15:45

Vrtec Bršljin

15:21 / 15:53

 

 

Glede na obseg prevozov, ki se izvajajo v trenutni ureditvi mestnega potniškega prometa, ocenjujemo, da ni potrebe po dodatni avtobusni liniji. Vozni redi pa so predmet tekočega usklajevanja in prilagajanja, glede na izražene potrebe potnikov, skladno z zmožnostmi in ciljem finančne optimizacije sistema.

 

Pripravil:

Jure DUH, višji svetovalec

 

mag. Jože KOBE                                                                dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam