vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Udeležba predstavnikov KS, v katerih živijo Romi, na seji Občinskega sveta in poročanje o načinu sobivanja z Romi


Datum: 14. 12. 2015
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda za povabilo predstavnikov KS, v katerih živijo Romi, da se udeležijo ene od sej Občinskega sveta, z namenom poročanja o slabih in dobrih praksah sobivanja z Romi.

Odgovor

Ustna pobuda svetnice mag. Mojce Špec Potoča, podana na 10. seji Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto, je bila podana na podlagi sprejetega sklepa Odbora za spremljanje položaja romske skupnosti na 5.seji ki je bil sklican dne 7.10. 2015. Predlagatelj sprejetega sklepa je bil predstavnik romskega naselja Pot v gaj, ki je predstavil primer dobre prakse sodelovanja s krajevno skupnostjo  Šmihel.

Vsekakor je želja MONM, da bi bilo v prihodnosti takih primerov več. Vendar je treba poudariti, da je vsako romsko naselje specifično.

V zadnjih mesecih smo na MONM povečali število sestankov, katerih namen je  povezovanje in sodelovanje  posameznih državnih in lokalnih organov ter krajevnih skupnosti pri reševanju različnih odprtih vprašanj povezanih z Romi. Prve pozitivne rezultate pri nadaljevanju reševanja  romske problematike smo že zaznali.

Prav zato nameravamo v sklopu projekta socializacija in integracija Romov predlagati OS obravnavo problematike skupnega sobivanja z romsko skupnostjo v MONM. Takrat bomo na sejo povabili tudi predstavnike KS, v katerih živijo Romi.

 

Pripravil:                                                         

Janez Doltar,

višji svetovalec

                                                                                                    dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ,                               

                                                                                                   direktorica Občinske uprave                             

Nazaj na seznam