vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Aktivacija kamer na Avtobusni postaji Novo mesto


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako poteka aktivacija kamer na novomeški avtobusni postaji?

Odgovor

Kamere na Avtobusni postaji Novo mesto so aktivirane od 1.2.2016 dalje.

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

Mag. Jože KOBE

 

Dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE     UPRAVE

 

 

 

Nazaj na seznam