vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Koncesije na področju zdravstva v MO NM


Datum: 23. 05. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda županu, da poda stališče in pojasnilo o trenutnem stanju in aktualnih dogodkih na področju koncesij v zdravstvu v MO NM in njegovo stališče za urejanje tega področja v prihodnje.

Odgovor

Trenutno in aktualno stanje na področju koncesij v zdravstvu v MONM je razvidno iz tabele, ki jo prilagamo kot odgovor na vprašanje.

Mestna občina Novo mesto je v fazi priprave občinske strategije do leta 2030, v okviru katere bo tudi urejeno področje zdravstva.

 

Pripravila:                                                                                Po pooblastilu župana,

Mateja Jerič                                                                   št. 1000-5/2015 z dne 29.06.2015,

podsekretarka za zdravstvo                                              dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

in socialno varstvo                                                        DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Priponka k odgovoru

Nazaj na seznam