vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Kamere in varnost na avtobusni postaji


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kako vplivajo kamere oz. kaj prinaša video nadzor na varnost na avtobusni postaji.

Odgovor

Kamere na avtobusni postaji delujejo že od 1. februarja 2016 in prinašajo večjo varnost, saj so se incidenti po tem datumu občutno zmanjšali.

 

Miloš DULAR

Podsekretar

 

mag. Jože KOBE

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

 

 

 

Nazaj na seznam