vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Koši za odpadke na Marofu


Datum: 22. 11. 2016
Urad: Urad za gospodarske javne službe
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Pobuda, da se postavi koše za odpadke na Marofu.

Odgovor

Na območju Marofa je postavljenih 7 koškov za odpadke in 2 koška za pasje iztrebke, kar na podlagi izkušenj zadostuje za navedeno območje.

 

Pripravila:

Simona PAVLIČ

 

mag. Jože KOBE                                                        dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

VODJA  URADA                                                 DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam