vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev objektov na Ljubljanski cesti 14 in 16 – ponovno vprašanje


Datum: 13. 02. 2017
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje, kaj se dogaja z objektoma na naslovu Ljubljanska cesta 14 in 16?

Pobuda za takojšnjo namestitev varovalne ograje okoli objektov.

Odgovor

Na vprašanje je na seji odgovoril župan Gregor Macedoni.

Nazaj na seznam