vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Varovanje objekta vrtec v romskem naselju Brezje in namestitev kamer na objektu


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje v kakšni fazi je postopek namestitve kamer na objektu vrtca v romskem naselju Brezje oziroma kdaj bodo kamere nameščene.

Odbor za spremljanje položaja romske skupnosti ugotavlja, da je bilo na temo varovanja objekta vrtca v romskem naselju Brezje sprejetih že nekaj sklepov, ki pa še niso realizirani.

Zato pobuda pristojnega odbora, da se zaradi varnosti samega objekta in udeležencev, ki se nahajajo v vrtcu in v njegovi okolici, kamere čim prej namestijo.

Odgovor

Na terenu smo si ogledali situacijo in preverili možnost  za postavitev varnostnih kamer ter naročili izdelavo ocene stroškov. Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13, 18/15, 21/15 in Dolenjski uradni list, št. 8/15) ter 1. člena Pravilnika o varovanju osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora na javnih površinah v Mestni občini Novo mesto mora Občinski svet sprejeti sklep o vzpostavitvi videonadzora. Sklep bomo pripravili za obravnavo na naslednji seji OS.

Miloš Dular

 

dr. Vida ČADONIČ ŠPELIČ

POMOČNIK VODJE URADA

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam