vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Rok za dokončanje mostu na Smrečnikovi


Datum: 27. 03. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Mag. Mojca Špec Potočar

Pobuda

Vprašanje ali je res predviden zaključek del na mostu na Smrečnikovi konec leta 2017, kot je ponekod zaslediti?

Odgovor

Na vprašanje je odgovoril župan mag. Gregor Macedoni na seji (promet čez most že poteka, pa tudi rokovno je predviden zaključek del z uporabnim dovoljenjem v februarju 2017).

 

Kabinet župana

Nazaj na seznam