vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-187 Prehod za pešce na Zwittrovi ulici


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Pobuda, da se uredi prehod za pešce na Zwittrovi ulici (pri Ljubljanski cesti); prehod je zelo zaprt in nepregleden in pešec mora dejansko stopiti na cestišče.

Odgovor

Izveden je bil pregled lokacije podnevi in v času zmanjšane vidljivosti. Ugotovljeno je, da je zaznavnost pešca na mikrolokaciji slaba. Opravljen je bil ogled mikrolokacije z namenom, da se ugotovi ali je mogoče izboljšati stanje z manjšimi posegi na obstoječem stanju v smislu odstranjevanja ovir in vegetacije v profilu ceste in v varovalnem pasu. Ugotovljeno je, da se izvede čiščenje nanosov listja in zemljine na pločniku, košnja vegetacije na delu varovalnega pasu v smeri proti centru in odstranjevanje odpadlih suhih vej, ter obžagovanje drevja, ki zastira cestno razsvetljavo. Prestavi se tudi prometno signalizacijo, ki označuje mesto prehoda za pešce.

Ukrep za izboljšanje zaznavnosti pešca na prostoru, kjer pešec iz smeri Zwittrove ulice prihaja na prehod za pešce na Ljubljanski cesti se predvidoma izvede v februarju 2020.

Preverili smo tudi stanje prometnih nesreč na obravnavani mikrolokaciji za obdobje 1.1.2015 do 30.1.2020. Po podatkih Policijske postaje Novo mesto, na mikrolokaciji ni bilo obravnavanih prometnih nesreč.

 

Pripravil:

 

Jure Duh                                                                                                   Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam