vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019-199 Javna razsvetljava v ulici pri javnih straniščih in naprej proti Bregu


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SDS - Slovenska demokratska stranka
Svetnik: Marjanca Trščinar Antić

Pobuda

Stranska ulica, ki iz Glavnega trga vodi proti javnim straniščem, ima stopnice in ulica je zelo temna. Pobuda, da se postavi javna razsvetljava. Prav tako je slabo osvetljeno stopnišče, ki vodi prot Bregu.

Odgovor

Po preveritvi na terenu smo ugotovili, da stopnišče proti Glavnemu trgu ni posebno osvetljeno, za kar bomo poskrbeli z ustrezno svetilko, ki jo bomo postavili do julija 2020.

Pobudo bomo celovito preverili v letošnjem letu, ko bomo projektno reševali javno razsvetljavo na območju celotnega Brega.

 

 

                            Miloš Dular

      vodja Oddelka za promet in mobilnost

 

                         dr. Iztok Kovačič                                           dr. Vida Čadonič Špelič

            vodja Urada za prostor in razvoj                                         direktorica

Nazaj na seznam