vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2 Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–238 Pobuda glede urejanja mirujočega prometa v mestnem jedru Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–237 Nova razsvetljava na štadionu Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–236 Čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019–225 Pobude in vprašanja občank in občanov Uroš Lubej Kabinet župana
12.12.2019 9001-10/2019-191 Pobude krajanov Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-190 Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-189 Primer Noor Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 157 Izgradnja izvennivojskih križanj v korist pešcev in kolesarjev Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 156 Spremljanje uresničevanja občinskih strategij Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 155 Ukrepi oživljanje mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 154 Dopolnitev pobud Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 153 Premislek kako bi k uresničevanju turistične strategije vključili tudi domačijo Pije in Pina Mlakarja Uroš Lubej Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-122 Dopolnitev odgovora 9001-5/2019-98 kolesarske steze Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-119 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje 9001-5/2019-97 velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto" Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-118 Kratke verige za prehrano otrok v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
11.07.2019 9001-6/2019-117 Bazen - omogočimo pogoje tudi za tečaje potapljanja Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-116 Kolesarska infrastruktura (Kandijska cesta in Drska – Srebrniče) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-115 Plače v širši Občinski upravi Uroš Lubej Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019 - 121 Dopolnitev odgovora: 9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-99 Čakalne liste v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
18.06.2019 9001-5/2019-98 Kolesarske steze Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-97 Velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto" Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-24 Dopolnitev svetniškega odgovora na svetniško pobudo za vzpostavitev območij za pešce, imenovanje delovne skupine ter javno razpravo glede odprtih zadev (št. 9001-1/2019 - 4) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-23 Odgovori na svetniška vprašanja z zadnje seje prejšnjega sklica Uroš Lubej Urad za finance in splošne zadeve
31.01.2019 9001-1/2019-22 Pobuda za umik blokade oz. cenzure g. Luke Remsa, ki jo izvaja MO NM na socialnem omrežju facebook Uroš Lubej Kabinet župana
31.01.2019 9001-1/2019-21 Mobilna aplikacija, ki nagrajuje trajnostno mobilnost Uroš Lubej Kabinet župana
17.01.2019 9001-1/2019-4 Pobuda za vzpostavitev peš cone v mestnem jedru Novega mesta Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
12.07.2018 Ureditev parka pri gradu Grm Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.03.2018 Integracija žensk (»pozabljene polovice Novega mesta«) v javni prostor Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
01.02.2018 Sterilizacija in kastracija mačk v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
01.02.2018 Poškodovanje drevoreda ob Zagrebški cesti Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
01.02.2018 Pobuda za prostorsko aplikacijo za podajanje prostorskih pobud s strani občanov Uroš Lubej Kabinet župana
01.02.2018 Odstranitev ksenofobnih grafitov in odpravljanje posledic vandalizma Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.01.2018 Vključitev Novega mesta v mrežo mest, prijaznih do LGBT-oseb Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.01.2018 Smotrnost nadaljnjega investiranja v CeROD Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Vodeni ogledi gradbišč prenove mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.10.2017 Uporaba granitnih robnikov ob prenovi Straške ceste Uroš Lubej Kabinet župana