vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
08.07.2021 900-0009/2021-401 Aktivnosti občinske uprave pri spodbujanju cepljenja proti Covid 19 Uroš Lubej Kabinet župana
08.07.2021 900-0009/2021 - 409 Omejitev prometa na Glavnem trgu Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
27.05.2021 900-0007/2021 – 388 Mladinski center in projekt Livada Uroš Lubej Kabinet župana
22.04.2021 900-0004/2021 - 381 Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
22.04.2021 900-0004/2021 - 380 Problematika pasjih iztrebkov Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 379 Športni park Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
22.04.2021 900-0004/2021 - 378 Parkiranje v mestnem jedru Uroš Lubej Skupna občinska uprava občin Dolenjske
22.04.2021 900-0004/2021 - 377 Kadrovska politika Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
28.01.2021 900-20/2020-329 Pobuda za analizo stanja na področju vrtcev z vidika prostora Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.01.2021 900-20/2020 – 330 Narodni dom Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020–313 Pobuda, da Nadzorni odbor opravi nadzor nad proračunom MO NM Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
17.12.2020 900-19/2020 – 315 Vprašanja na temo Arheološkega parka Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
17.12.2020 900-19/2020 – 314 Svetniško vprašanje: Neresnične, žaljive ter pravno nevzdržne trditve Mestne občine Novo mesto o treh članih Občinskega sveta Mestne občine Novo mesto v odgovoru na tožbo pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
17.12.2020 900-19/2020 – 312 Pobuda za izdelavo akcijskega načrta oz. strategije za invalidom prijazno občino Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
09.07.2020 900-10/2020–268 Dopolnitev pobude za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto oz. čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
28.05.2020 900-5/2020–239 Pobuda glede objekta Glavni trg 2 Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–238 Pobuda glede urejanja mirujočega prometa v mestnem jedru Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–237 Nova razsvetljava na štadionu Portoval Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
28.05.2020 900-5/2020–236 Čakalne vrste za sprejem v vrtce v Mestni občini Novo mesto Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
06.02.2020 9001-11/2019–225 Pobude in vprašanja občank in občanov Uroš Lubej Kabinet župana
12.12.2019 9001-10/2019-191 Pobude krajanov Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
12.12.2019 9001-10/2019-190 Vrtec na Cesarjevi ulici v Krajevni skupnosti Drska Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
12.12.2019 9001-10/2019-189 Primer Noor Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 157 Izgradnja izvennivojskih križanj v korist pešcev in kolesarjev Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 156 Spremljanje uresničevanja občinskih strategij Uroš Lubej Kabinet župana
03.10.2019 9001-7/2019 - 155 Ukrepi oživljanje mestnega jedra Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
03.10.2019 9001-7/2019 - 154 Dopolnitev pobud Uroš Lubej Direktorica občinske uprave
03.10.2019 9001-7/2019 - 153 Premislek kako bi k uresničevanju turistične strategije vključili tudi domačijo Pije in Pina Mlakarja Uroš Lubej Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019-122 Dopolnitev odgovora 9001-5/2019-98 kolesarske steze Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-119 Dopolnitev odgovora na svetniško vprašanje 9001-5/2019-97 velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto" Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-118 Kratke verige za prehrano otrok v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
11.07.2019 9001-6/2019-117 Bazen - omogočimo pogoje tudi za tečaje potapljanja Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-116 Kolesarska infrastruktura (Kandijska cesta in Drska – Srebrniče) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
11.07.2019 9001-6/2019-115 Plače v širši Občinski upravi Uroš Lubej Kabinet župana
11.07.2019 9001-6/2019 - 121 Dopolnitev odgovora: 9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-99 Čakalne liste v vrtcih Uroš Lubej Urad za družbene dejavnosti
18.06.2019 9001-5/2019-98 Kolesarske steze Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-97 Velodrom Češča vas - "Olimpijski center Novo mesto" Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
18.06.2019 9001-5/2019-100 Investicija Velike Brusnice Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj
31.01.2019 9001-1/2019-24 Dopolnitev svetniškega odgovora na svetniško pobudo za vzpostavitev območij za pešce, imenovanje delovne skupine ter javno razpravo glede odprtih zadev (št. 9001-1/2019 - 4) Uroš Lubej Urad za prostor in razvoj