vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-189 Primer Noor


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Dajem pobudo županu, da se v imenu Mestne občine Novo mesto aktivno zavzame za to, da se prepreči deportacija našega someščana Noorullaha Oriyakhela - Noora.  Predlagam, da opozori Ministrstvo za notranje zadeve ter Policijo, pa tudi Upravno enoto Novo mesto, da naj s posebno skrbnostjo obravnavajo ta in vse podobne primere. Omenjene organe naj opozori na to, da se je Noor vključil v skupnost in si tu ustvaril družino.

Podporo Nooru je v manj kot enem tednu izrazilo tudi 1000 podpisnikov spletne peticije, med njimi je večina občank in občanov Mestne občine Novo mesto. Peticija je objavljena na spletnem portalu predlagaj-nm.si. Povezava: https://www.predlagaj-nm.si/2019/12/05/novomescani-resimo-somescana-noora-pred-deportacijo-in-ohranimo-njegovo-slovensko-druzino-skupaj/

Noor je pred štirimi leti po težki poti prišel iz vojnega območja v Slovenijo. Prišel je v Novo mesto, kjer je hitro postal del skupnosti. Ob pomoči prostovoljcev se je vključil v življenje v mestu, spoznal dekle, ki je že imelo otroka, ter skupaj z njimi zaživel družinsko življenje. Noor je pomagal kot prostovoljec pri Društvu za razvijanje prostovoljnega dela, Založbi Goga, Zavodu Situla in pri mnogih drugih. Dragana je bila, preden je spoznala Noora, mati samohranilka iz Novega mesta, ki je delala (in še vedno dela) v domu za ostarele. Ob napornem delu je skrbela tudi za sina, skupaj pa sta le s težavo preživela z njeno minimalno plačo. Njene obremenitve so bile pretežke, ob vsej skrbi za ostarele in skrbi za sina pa je bila pogosto na robu izgorelosti. Na srečo se zadnja leta lahko nasloni na pomoč njenega partnerja Noora, ki ji pomaga pri vsakdanjih opravilih in ji je vseskozi v oporo. Doma jo zdaj vsak dan pričakata topel obrok in pospravljeno stanovanje, njen sin pa je dobil očeta in prijatelja, ki mu pomaga premagovati izzive odraščanja. Po dolgem času si tako lahko privoščijo lepe družinske trenutke, ki so večini ljudem samoumevni.

Noor je zaprosil je za azil, ki so mu ga zavrnili. Pristal je v deportacijskem postoku, ki traja že več let. V oktobru so ga ponovno odpeljali v Postojno v center za tujce, kjub temu da je v postopku združevanja z družino na Upravni enoti. Zdaj mu grozi, da ga deportirajo v Afganistan, še preden bo odločeno o njegovi vlogi za združitev z družino. Menim da ni prav da država in policija razdirata družino. Zakaj osebi, ki je postala nepogrešljiv del družinske in lokalne skupnosti odreka možnost dostojnega življenja? Zakaj ga država pošilja nazaj na vojno območje?

Župana bi želel opozoriti na gesto predsednika republike, ki se je 11. decembra letos v dopisu Ministrstvu za notranje zadeve (Direktorat za Upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo) pisno zavzel za posebej skrbno obravnavo tega problema, sklicujoč se pri tem na sodbe evropskega sodišča za človekove pravice, ki posebno težo dajejo prav družinskemu življenju in v primerih prosilcev za azil tudi združitvam z družino.

Želel bi opozoriti tudi na sklepe občinskega sveta, v katerih smo od vlade in policije zahtevali, da varujeta mejo in izvajata vse ukrepe za preprečevanje nezakonitih migracij. Na drugi strani bi enako lahko taista občina od pristojnih organov zahtevala, da se spoštujejo človekove in otrokove pravice, v primerih, kot je ta.

Odgovor

Župan Gregor Macedoni je na Ministrstvo za notranje zadeve (Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo) in na Upravno enoto Novo mesto poslal dopis, v katerem je ocenil, da se je Noorullah Oriyakhel uspešno integriral v naše lokalno okolje in izpostavil, da si je slednji v Novem mestu ustvaril tudi družinsko življenje, ki skladno z načeli varovanja človekovih pravic predstavlja posebno občutljivo področje. Omenjeni instituciji je pozval, da MONM seznanita s trenutnim stanjem primera in z odločitvami, ki bodo sprejete v zvezi z njim.

 

Pripravila:

mag. Nataša Jakopin

višja svetovalka v Kabinetu župana

                                                                                                          mag. Gregor Macedoni,

                                                                                                                       župan

Nazaj na seznam