vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-10/2019-191 Pobude krajanov


Datum: 12. 12. 2019
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Že večkrat sem opozoril na dejstvo, da imajo krajani veliko pobud in ne najdejo poti do občine. Zato sem na svojem facebook profilu objavil, da imamo sejo občinskega sveta, in da naj povedo, kaj jih zanima. Prosim občinsko upravo, da odgovori na spodaj navedena vprašanja, v okviru svojih pristojnosti.

 

Uroš Florjančič Zakaj na Malem Slatniku ni obračališča za avtobus, da ta obrača vzvratno iz državne na vaško cesto... ? Pa odgovor da je v pripravi obračališče za gostilno je star že nekaj let in je samo ideja.

Andrej Matič Vprašanje: Kako je s pešpotjo od Zupančičevega sprehajališča ( Loke ) do Ragovega mostu.....

Ter kje se da pogledati, projekt, rekonstrukcijo Marofa ?

Emilija Bratož Smesno, ampak vprasam, kdo skrbi za novoletno osvetlitev posameznih naselij? Ce so stebricki javne razsvetljave Žabje vasi zeleni, po Grmu modri, bi lahko bili na Ragovski beli, rumeni ali pisani... ne da nam sveti le vecna utripajoca oranzna cestna luc.

Jernej Cimperman Ali bo dobila novomeška gimnazija že načrtovane prostore za športne dejavnosti v času ravno prav debelih krav?

Dreyts Damjanovič Kdaj je v planu postavitev kipa Pie in Pina Mlakarja na bodočem trgu, ki bo bil poimenovan po njiju dveh?

Odgovor

Na vprašanja občanov smo odgovorili prek naših spletnih komunikacijskih kanalov (spletna stran in družbeno omrežje Facebook), kjer smo jim tudi sicer na razpolago za vprašanja in pobude.

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja kabineta župana

Nazaj na seznam