vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-11/2019–225 Pobude in vprašanja občank in občanov


Datum: 06. 02. 2020
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Damjan Šeruga Kdaj se bo obnovila cestna površina na odseku Črmošnjice pri Stopičah - Novo mesto, točneje v Pogancih? Beseda obupno je premalo, beseda katastrofalno bi morda najbolje opisala trenutno stanje te ceste.

Katja Lazić Vprašanje se nanaša na ureditev Sokolske ulice (zamenjava ulične svetilke ter popravilo močno poškodovane mulde, ki je bila svetniku predana ustno)

Tea Skupek Kdaj bo tekoča voda po vsej Trski gori? 

Dragana Reba Kako kaže z neprofitnimi občinskimi stanovanji? Uroš Lubej Bom postavil svetniško vprašanje. Se pravi, kaj točno te zanima? Koliko neprofitnih stanovanj imamo? Dragana Reba Uroš Lubej vse v povezavi z njimi...koliko jih je, kaj imajo v načrtu, kdaj se bo sploh začelo kaj dogajat v tej smeri?

Elizabeta Japelj Kdaj in kje [v Novem mestu] se bodo gradila varovana stanovanja, če se sploh bodo?

Simona Gorenc Pavkovič Pozdravljeni! Kdaj bo na novo asfaltirana cesta....Lesnica - Kronovo.....in urejena kolesarska steza na tej povezavi?

Peter Pero Kastelic Cesta Črmošnjice pri Stopičah do Stopič. Ali bo kakšna širitev oz. Ali bo zgrajen pločnik? Obljubljajo že 20 let

Dobil sem tudi vprašanje enega od članov svetov krajevnih skupnosti: Kakšen je smisel poziva, namenjenega krajevnim skupnostim, in sicer glede javne razsvetljave, saj je znesek sofinanciranja,  ki ga predvideva ta poziv za veliko krajevnih skupnosti nedosegljiv.

priloga 15.pdf

Odgovor

Na vprašanja občanov smo odgovorili prek občinskih spletnih komunikacijskih kanalov (spletna stran in družbeno omrežje Facebook), kjer smo jim tudi sicer na razpolago za vprašanja in pobude. Člana občinskega sveta pozivamo, da občane v prihodnje tudi sam preusmeri neposredno na razpoložljive komunikacijske kanale občine, saj bo Občinska uprava pri podajanju odgovorov na pobude in vprašanja svetnika upoštevala poslovnik Občinskega sveta.

 

Pripravila:

Meta Retar, mag.,

vodja kabineta župana

                                                                                                         

 

mag. Gregor MACEDONI,

župan

Nazaj na seznam