vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-5/2020–237 Nova razsvetljava na štadionu Portoval


Datum: 28. 05. 2020
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Imam nekaj vprašanj, vezanih na vprašanje nove javne razsvetljave na mestnem štadionu Portoval

Zakaj se je Mestna občina Novo mesto odločila za to investicijo? Na katere potrebe občank in občanov odgovarja ta investicija? Je investicija opredeljena v katerem izmed strateških dokumentov Mestne občine Novo mesto (strategija…)? Glede na to, da je vadbeni nogometni štadion (z umetno travo) že osvetljen, me zanima, kakšna je smotrnost in uporabnost še druge osvetlitve nogometnega štadiona? Ali obstaja ocena glede uporabe razsvetljave? Koliko ur uporabe je predvidenih na teden? Ali je razsvetljava že bila uporabljena oziroma ob kakšnih letošnjih priložnostih bo zagotovo uporabljena? Kateri klubi so izrazili interes za uporabo? Ali razsvetljava omogoča tudi izvedbo atletskih treningov in tekmovanj? Ali omogoča treninge in tekme na atletski stezi? Kakšno so skupni stroški investicije? Kakšen je bil delež sofinanciranje in od kod prihajajo zunanja sredstva? Kolikšen je bil delež financiranja iz občinskega proračuna? Kakšni so fiksni stroški električne energije za razsvetljavo (npr. omrežnina)?Kakšni so stroški električne energije na časovno enoto, v primeru uporabe razsvetljave (npr. na uro)? Kakšen je predviden strošek zamenjave ene žarnice (kompleta, dušilec itd.)?

priloga 3.pdf

Odgovor

Izgradnja reflektorske razsvetljave stadiona je bila predvidena v sklopu izgradnje Vzhodne tribune Portoval, za katero je podjetje Styria arhitektura d.o.o. februarja 2014 (dopolnitev maj 2014) izdelalo projekt PGD, v katerem je izgradnja objekta predvidena v 6 etapah, pri čemer je 6. etapa »postavitev reflektorske razsvetljave stadiona«.

Investicijska operacija je skladna z Nacionalnim programom športa v Republiki Sloveniji, ki je krovna nacionalna razvojna strategija in ki posebno pozornost namenja gradnji in vzdrževanju kakovostnih športnih objektov in spremljajoče infrastrukture pri čemer priporoča večnamenskost le-teh, govori pa tudi o vlaganju države in lokalnih skupnosti za zagotavljanje pogojev za razvoj športnih dejavnosti.

 

V Strategiji športa Mestne občine Novo mesto za obdobje 2010-2020, ki jo je sprejel Mestni občinski svet na seji dne 15. 7. 2010 je v poglavju »razvojne smernice in prioritete« v sklopu urejanja ŠRC Portoval navedena tudi izgradnja vzhodne tribune, v sklopu katere je predvidena tudi izvedba razsvetljave stadiona.

 

Investicija je opredeljena tudi v Strategiji razvoja Novega mesta do leta 2030 (maj 2018).

 

Investicija je tudi opredeljena v načrtu razvojnih programov od leta 2016 pod oznako OB 085-16-0137 in v proračunu občine za leto 2019 in 2020.

 

Pred leti zgrajeno nogometno igrišče z umetno travo je izključno namenjeno izvajanju treningov. Osvetljenost nogometnega igrišča z umetno travo se ne more v ničemer primerjati z osvetljenostjo nogometnega stadiona Portoval, saj je razlika v svetlobno tehničnih parametrih zelo velika. Novejša razsvetljava omogoča poleg izvedbe treningov tudi tekme pod žarometi ter seveda tudi TV snemanja.

Zato se tekme lahko izvajajo le na centralnem igrišče z naravno travo, ki pa pred namestitvijo reflektorjev ni omogočalo nočnih tekem. Zaradi nove razsvetljave bodo nogometaši lahko trenirali v večernih terminih, prav tako bo možno mednarodne in ligaške tekme (1. SNL) odigrati v poznih popoldanskih oziroma večernih urah z možnimi TV prenosi. Trenutno atletska steza še ni osvetljena za izvajanje nočnih tekem. To bo možno z nadgradnjo z dodatnimi štirimi žarometi na vsak steber.  Predvideva se okvirno 6 ur tedensko + tekmovanja

Sama razsvetljava funkcionalno še ni bila uporabljena, reflektorske LED svetilke so bile v funkciji samo v sklopu izvajanja svetlobno tehničnih in električnih meritev, ki so potrebne za dokazovanje varnosti in zanesljivosti objekta in se jih prilaga k dokumentaciji potrebni za uporabno dovoljenje. Na štirih stebrih je skupaj nameščenih 72 LED reflektorjev. Vsak reflektor ima moč 1580 W.

Obračun električne energije se izvaja po t.i. konični moči, kar pomeni, da so ob neuporabi razsvetljave fiksni stroški minimalni (ni obračuna po odjemni moči, sicer bi bil fiksni strošek enak za vsak mesec in precej velik tudi ob neuporabi razsvetljave). Stroški porabe električne energije razsvetljave je težko opredeliti na časovno enoto, saj so odvisni od doseganja višine konične moči v določenem časovnem intervalu. Ta najvišja vrednost nato določa osnovo za obračun.

Glede na izbrano tehnologijo in kvaliteto opreme so podane več letne garancije. Pri tej opremi je najšibkejša točka gotovo napajalnik s krmilnikom (t.i. driver), zato so le ti zaradi lažjega dostopa in posluževanja montirani na pripravljenih konstrukcijah na tleh in ne na samih reflektorjih na višini 40 metrov. Te naprave imajo življenjsko dobo več deset tisoč ur delovanja, zato pričakujemo brezhibno delovanje več kot desetletje.

Vrednost investicije za osvetlitev nogometnega igrišča znaša 430.644,28 EUR in je končana, čakamo pa še uporabno dovoljenje. Investicijo je sofinanciralo Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport v višini 100.000 EUR, Nogometne zveza Slovenije v višini 40.000 EUR, ter Fundacija za šport v višini 50.000 EUR.

 

Lep pozdrav

 

Pripravil:

Pavle JENIČ, podsekretar za investicije

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

 

POSLANO:

1. naslovniku

Nazaj na seznam