vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-19/2020–313 Pobuda, da Nadzorni odbor opravi nadzor nad proračunom MO NM


Datum: 17. 12. 2020
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Nadzorni odbor MO NM je opozoril na domnevne nepravilnosti pri sprejemna proračuna in pobuda, da nadzorni odbor pregleda proračun in preuči kar je bilo rečeno glede domnevnih nepravilnosti na seji občinskega sveta.

Odgovor

Nadzorni odbor Mestne občine Novo mesto v dosedanjih nadzorih ni opravljal nadzora o sprejemanju proračuna, zato o tem ni izrekal mnenja. Opravil pa je nadzore posameznih postavk proračuna in o tem napisal poročila z ugotovitvami in priporočili.

Nadzorni odbor MO NM se je z navedeno informacijo občinskega svetnika seznanil in in bo nadeljeval s svojim avtonomnim delovanjem.


 

Predsednik Nadzornega odbora Mestne občine Novo mesto

mag. Marko Vrhovšek

Nazaj na seznam