vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 381 Predšolska vzgoja v času epidemije in področje kulture pri Zavodu Novo mesto


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Na področju predšolske vzgoje me zanimajo podatki o tem, kako so vrtci delovali v času epidemije

- Kakšna je bila zasedenost vrtcev v času prve in druge epidemije po posameznih mesecih?

- Ali so bili vrtci deležni kakršnih pritiskov s strani industrije ali občine, da sprejmejo otroke, čeprav je bilo to bolj ali manj prepovedano? Namreč dejstvo je, da je ta država to epidemijo čisto zavozila in sam enega od razlogov vidim tudi v tem, da nikoli v resnici nismo imeli popolnega zaprtja države; zaprte so bile ene dejavnosti, druge pa so delale; zato je marsikje prihajalo do pritiskov na vrtce, ki so gleda na te pritiske odpirali vrata za en del populacije, za drugega pa so bili zaprti. Zanima me, kako je bilo s tem pri nas.

- Kako so posamezni vrtci skrbeli za svoje otroke, ko so bili doma? Je potekala kakršna koli aktivnost v tem času? Nekaj podatkov je sicer v gradivu, toda mene zanimajo natančni podatki po posameznih enotah in na ravni celote? Se pravi, v kakšni meri so vrtci v času epidemije ohranjali stik z otroki? So to počele vse enote ali kako?

Na področju kulture bi imel vprašanje glede Zavoda Novo mesto

- Od vseh zavodov se mi zdi (subjektiven pogled!), da je ta bil najbolj neopažen v času epidemije. Morda tudi zaradi narave dela (veliko javnih prireditev, ki jih ne moreš nadomestiti online). Konkretno vprašanje: Zanima me, zakaj je bil odpovedan dogodek Jazzinty, ki bi moral biti avgusta 2020? Zunanji partnerji so pripravili tri možne scenarije, glede na epidemiološko sliko in v tistem času bi dogodek lahko potekal, po enem od treh scenarijev (se pravi z določenimi omejitvami), a ga je Zavod Novo mesto brez pravega pojasnila odpovedal. Zakaj je bil torej ta dogodek odpovedan? Po Sloveniji so takrat potekali koncerti, z omejitvami. Imam tudi informacije, da je bila zadeva pripravljena na izvedbo, da je umetniške del organizacije bil pripravljen na izvedbo, pogodbe z glasbeniki pripravljene. Pri tem zavod tudi ni kompenziral vloženega dela s strani zunanjih partnerjev, čeprav je bilo delo opravljeno, sam dogodek pa odpovedan po volji Zavoda, in ne po krivdi partnerjev?  

Odgovor

OŠ Brusnice - Vrtec Brusnice med epidemijo.pdf

OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče med epidemijo.pdf

Vrtec Ciciban - med epidemijo.pdf

Vrtec Pedenjped - med epidemijo.pdf

Zavod NM_festival Jazzinty_ZNM.pdf

Nazaj na seznam