vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 377 Kadrovska politika


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Direktorica občinske uprave
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Imam nekaj med sabo povezanih vprašanj, povezanih s kadrovsko politiko Mestne občine Novo mesto v lanskem letu. Zanima me, kakšno je točno število zaposlenih v Mestni občini Novo mesto na današnji dan (vključno s skupno občinsko upravo – lahko z ločenim prikazom)? Poleg tega vas prosim za podatek o številu zaposlenih na dan od leta 2010 do leta 2021. Ali drži, da občina dejansko zaposluje osebe še pred pogodbe? Se pravi, ali drži, da imamo občina z eno ali dvema oseba podpisano pogodbo, prek katere te osebe delajo za Mestno občino Novo mesto v prostorih občinske uprave. Če to drži, me zanima, kakšna je vrednost te pogodbe in za kakšno obdobje so sklenjene? Zakaj je občina take pogodbe sklenila? Ali tudi drži, da je občina mimo potrjene organiziranosti občinske uprave ustanovila nove oddelke občinske uprave, in sicer Oddelek za finance in proračun ter Razvojno projektno pisarno? Zakaj o tem ni obveščen občinski svet (če prav razumem, bi moral biti)?

Odgovor

Na dan 20. 5. 2021 je v Mestni občini Novo mesto 97 zaposlenih, v Skupni občinski upravi občin Dolenjske pa 21 zaposlenih.                                                                   

Pregled števila zaposlenih na MONM na dan :

 

31. 12. 2010     86

31. 12. 2011     85

31. 12. 2012     84

31. 12. 2013     84

31. 12. 2014     87

31. 12. 2015     90

31. 12. 2016     96

31. 12. 2017     88            

31. 12. 2018     94            

31. 12. 2019     99            

31. 12. 2020     98         

 

 

Pregled števila zaposlenih na SOU OD na dan :

           

31. 12. 2017             6

31. 12. 2018             6

31. 12. 2019             7

31. 12. 2020           18

 

 

MNNM ima sklenjeno pogodbo z enim zunanjim strokovnjakom, ki zaradi potrebe po usklajevanju z drugimi občinami ( 8 občin) in oddelki občinske uprave občasno dela tudi v prostorih MONM. Stroški njegovega dela bodo v celoti povrnjeni v skladu z konzorcijsko pogodbo projekta EIB ELENA.

 

Vsi javni uslužbenci MONM so zaposleni v skladu s sistemizacijo in kadrovskim načrtom, torej v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih.

Organiziranost občinske uprave je v skladu s sprejetimi naslednjimi odloki:

- Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 4/2015 z dne 4. 5. 2015), sprejet na 6. seji OS, dne 23.4.2015

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 42/2016 z dne 8. 11. 2016), sprejet na 17. seji OS, dne 20.10.2016

- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 15/2017 z dne 14. 7. 2017), sprejet na 23. seji OS, dne 6.7.2017.

 

 

 

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam