vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0004/2021 - 380 Problematika pasjih iztrebkov


Datum: 22. 04. 2021
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Več krajanov se je pritožilo, da je čedalje več težav s pasjimi iztrebki. Pri tem se omenja mestno jedro, sprehajalne poti pa tudi mestni gozdovi (kjer večina lastnikov psov spušča pse, da opravijo potrebe, in se morda ne zavedajo, da mestni gozdovi niso običajni gozdovi, ampak da se tam sprehaja veliko psov, kar pomeni, da pravila glede pobiranja iztrebkov veljajo tudi v mestnem gozdu. Predlagam, da občina sproži kampanjo ozaveščanja, opozorilne table, koške za smeti in podobno, če je potrebno tudi v dogovoru z zasebnimi lastniki. Preuči naj primere dobrih praks od drugod, kako se tega problema čim bolj učinkovito lotiti.

Odgovor

Za odgovor smo zaprosili Komunalo Novo mesto d.o.o.. Vodja sektorja splošne komunale g. Simon Štukelj nam je odgovoril »Tudi kar zadeva problematike pojavnosti pasjih iztrebkov na javnih peš poteh in zelenicah je zelo korektno predstavljena. Zagotovo ni vzrokov za to iskati v pomanjkljivi infrastrukturi, na območju je postavljenih več kot 300 koškov za t.i. ulične odpadke, ampak je ključni problem neozaveščenost lastnikov psov. Zato tudi podpiramo to pobudo za večjo prepoznavnost te problematike z različnimi kanali obveščanja in ozaveščanja.«

 

Skupaj s Komunalo Novo mesto d.o.o. bomo proučili možnosti za učinkovitejše načine ozaveščanja prebivalcev. Glede na izkušnje, opozorilne table ne dosegajo svojega namena, saj lastniki kljub opozorilom na tabli pasjih iztrebkov  ne pobirajo.

 

Pripravila:

 

 

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam