vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

900-0009/2021 - 409 Omejitev prometa na Glavnem trgu


Datum: 08. 07. 2021
Urad: Skupna občinska uprava občin Dolenjske
Svetniška skupina: Solidarnost
Svetnik: Uroš Lubej

Pobuda

Na Glavnem trgu v NM se kar agresivno vozi z motorji oz. se sploh ne bi smelo voziti. Zdi se, da bo počasi potrebno sankcionirati tiste, ki kršijo ureditev. Lahko se začne s kakšno akcijo z opozarjanjem.

Odgovor

Medobčinsko redarstvo je v mesecu septembru 6-krat izvedlo nadzor glede vožnje vozil v območju za pešce, pri čemer so bili kršitelji opozorjeni glede pravil vožnje v tem območju.

Z akcijo nadzora bomo v prihodnje nadaljevali in kršitelje sankcionirali.

Glede na ZPrCP pa je dovoljen v območju za pešce tudi promet uporabnikov posebnih prevoznih sredstev (invalidski vozički, prevozna sredstva ter pripomočki in naprave, ki jih uporabnik poganja z lastno močjo in omogočajo gibanje, hitrejše od hoje pešca, kot so: skiro, kotalke, rolke, rolerji, otroško kolo s pomožnimi kolesi, monokolo in po namenu uporabe podobna prevozna sredstva, ki niso vozila po zakonu, ki ureja motorna vozil), voznikov lahkih motornih vozil in kolesarjev oziroma kolesark (v nadaljnjem besedilu: kolesarjev), vendar le tako, da ne ogrožajo pešcev. Način in hitrost gibanja morajo prilagoditi razmeram v prometu, njihova hitrost pa ne sme preseči največje hitrosti, s kakršno se lahko gibljejo pešci.

 

 

 

Brigita Železnik

vodja organa - direktorica skupne uprave

 

 

Nazaj na seznam