vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ažuriranje seznama članov delovnih teles na spletni strani MO NM


Datum: 04. 12. 2013
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda, da se na spletni strani MO NM ažurira seznam članov delovnih teles.

V tem mandatnem obdobju so se pri posameznih delovnih telesih občinskega sveta zamenjali nekateri člani, nekateri pa so celo pokojni.

Odgovor

Seznam članov delovnih teles Občinskega sveta MO NM, objavljen na občinski spletni strani, je bil ažuriran 21.11.2013.

Nazaj na seznam