vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Posredovanje izpiskov o sejninah v e-obliki


Datum: 07. 09. 2015
Urad: Urad za finance in splošne zadeve
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

MO NM od leta 2010 objavlja gradiva za seje Občinskega sveta in seje delovnih teles na spletnih straneh občine. Zato tudi predlog, da se obvestila o izplačilih sejnin pošilja članom Občinskega sveta in delovnih teles v e-obliki (tistim, ki imajo e-naslov). S tem se bo prihranilo pri materialnih stroških in tudi pri stroških odpreme pošiljk.

Odgovor

Podjetje Cadis bo v kratkem pripravilo tehnično rešitev za pošiljanje obvestil o nakazilu sejnine po elektronski pošti. Svetniki lahko dobijo obvestilo o nakazilu sejnine po elektronski pošti, ki je zakodirana. Za dostop se svetnikom  dodeli geslo, s katerim dostopajo do obvestila.

 

Pripravila:   

Nataš LUZAR

Računovodja

 

   Vodja Urada za finance

       in splošne zadeve

        Katarina PETAN

 

 

 

 

dr. VIDA ČADONIČ  ŠPELIČ

DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

Nazaj na seznam