vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Dan odprtih vrat Mestne občine Novo mesto


Datum: 18. 04. 2016
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Pobuda, da MO NM pripravi dan odprtih vrat.

Skupnost občin Slovenije je v februarju 2016 organizirala dan odprtih vrat v lokalnih skupnostih. Pridružilo se je kar nekaj občin. MO NM je članica SOS-a. Vprašanje, zakaj se ni pridružila pobudi SOS-a in odprla vrata Občinske uprave in mogoče tudi nekaterih javnih zavodov. Občani bi spoznali delo župana, Občinske uprave in javnih zavodov. Seznanili bi se s projekti in drugimi načrti v prihodnje, izvedena bi bila različna srečanja z občani in mogoče tudi  obiski nekaterih javnih zavodov. Pobuda, da občina pripravi dan odprtih vrat.

Odgovor

Pobuda se upošteva glede na delovni načrt zaposlenih na Občinski upravi MONM.

Ob pozivu SOS smo ocenili, da glede na zadolžitve zaposlenih na Občinski upravi letos ne pristopimo k skupni akciji, ampak da dan odprtih vrat organiziramo v času, ko bo za delovni proces to najbolj sprejemljivo.

 

Pripravil:

Sara Drašković

Vodja Kabineta župana MONM

 

GREGOR MACEDONI

župan

Nazaj na seznam