vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Pridružitev Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto k fakultetam za ustanovitev univerze v Novem mestu


Datum: 15. 12. 2016
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: SLS - Slovenska ljudska stranka
Svetnik: Martina Vrhovnik

Pobuda

Vprašanje Mestni občini Novo mesto, kdaj bo dala odgovor na dopis Visoke šole za upravljanje podeželja Grm Novo mesto v zvezi s podajo ne/soglasja k pridružitvi fakultetam za ustanovitev univerze v Novem mestu..

Odgovor

Visoka šola za upravljanje podeželja Grm Novo mesto je odgovor Mestne občine Novo mesto št. 60304-6/2016 (508) z dne 25. 11. 2016 prejela dne 29. 11. 2016.

 

Pripravila:

Andreja Češarek,

strokovna sodelavka VII/2 – II - za visoko šolstvo in kulturo

 

dr. Jana Bolta                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                          direktorica Občinske uprave

Nazaj na seznam