Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

datum naslov svetnik urad
18. 04. 2019 9001-3/2019-81 Priprava stanovanjske strategije – predlog za takojšen začetek priprave Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 84 Zbiranje odpadnega jedilnega olja Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 83 Nujni ukrepi za lepši izgled mesta – posredovanje predlogov someščanov oz. občanov Mag. Adolf Zupan Kabinet župana
18. 04. 2019 9001-3/2019 - 82 Sanacija smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na Ulici Ilke Vašte Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
14. 03. 2019 9001-2/2019-67 Razlogi za nekajletno odmikanje obljubljene sanacije neustrezne javne razsvetljave na Žibertovem hribu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31. 01. 2019 9001-1/2019-37 Pobuda za čimprejšnji odgovor predstavnikom vasi Ragovo glede uničenih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
12. 07. 2018 Komunikacija med krajevnimi skupnostmi in Občinsko upravo Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
31. 05. 2018 Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Opozarjanje lastnikov na neurejenost njihovih zasebnih površin Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Odstranitev viseče pločevine na Ločenskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
19. 04. 2018 Določitev lokacije za izvajanje sejemske dejavnosti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 03. 2018 Ureditev stanovanjskega naselja po sistemu varovanih stanovanj z mobilnimi hiškami Adria Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Začetek izvajanja projekta Zlata mreža Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti
22. 01. 2018 Pripravljenost MO NM za primer nesreče v JEK Krško Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
22. 01. 2018 Preveritev razsvetljave na tržnici Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Zamenjava ograje na Ločenskem mostu Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
21. 11. 2017 Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti Mag. Adolf Zupan Urad za prostor in razvoj
18. 10. 2017 Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu Mag. Adolf Zupan Urad za družbene dejavnosti