Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ustanavljanje zasebne univerze v Novem mestu


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Vprašanje, ali sta župan in občina seznanjena o aktivnostih za skorajšnjo formalno ustanovitev zasebne univerze v Novem mestu.

Pobuda županu, da s svojo avtoriteto poskuša združiti vse deležnike v Novem mestu, ki na področju ustanavljanja univerze sicer delujejo, vendar ločeno. Naj se ti akterji združijo z namenom ustanovitve ene, skupne univerze, pod katero bodo delovale vse visokošolske inštitucije v Novem mestu.

Odgovor

MONM je seznanjena z namero Visokošolskega središča Novo mesto, da se ustanovi zasebna univerza v Novem mestu in da so oddali vlogo za njeno ustanovitev na Nacionalno agencijo RS za kakovost v visokem šolstvu. Uradnega obvestila o odobritvi vloge nismo prejeli. Naklonjeni smo vsakršni obliki sodelovanja z akterji visokošolskega prostora, ki bi krepila kakovost visokega šolstva v MONM.  

 

Pripravila:

Andreja Češarek,

strokovna sodelavka VII/2 – II

za področje družbenih dejavnosti

 

 

 

dr. Jana Bolta Saje                                                                         dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za družbene dejavnosti                                                        direktorica

 

Nazaj na seznam