Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Zamenjava ograje na Ločenskem mostu


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda za zamenjavo ograje na Ločenskem mostu.

Odgovor

Odgovor podan s strani DRI:

Dela na mostu čez Krko v Novem mestu  (NM0074) na G2-105/0255 v km 0,100 se izvajajo kot investicijska vzdrževalna dela. V okviru te investicije bo na mostu zamenjana ograja za pešce in saniran del robnega venca.

V kolikor bodo vremenske razmere to dopuščale, bo izvajalec z deli predvidoma zaključil še v tem letu.

 

 

Pripravil:

Mirko Grahek                                                                                            Miloš Dular

višji svetovalec                                                                    vodja Oddelka za promet in mobilnost

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam