Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Večnamenska pot ob Levičnikovi cesti


Datum: 21. 11. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Kako potekajo aktivnosti v zvezi z izgradnjo kolesarske steze ob Levičnikovi cesti?

Odgovor

V mesecu oktobru 2016 je bila z recenzijo Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI) zaključena izdelava projekta za izvedbo (PZI). V letu 2017 smo pričeli s pridobivanjem  zemljišč. Od desetih poslanih ponudb za odkup smo uspeli skleniti dve pogodbi, z ostalimi lastniki dogovori še potekajo. Postopki odkupov bodo predvidoma zaključeni v začetku  prihodnjega leta, z deli pa bi lahko pričeli v drugi polovici leta 2018.

 

 

 

 

Pripravil:

Luka Jukić                                                                                            dr. Iztok Kovačič

Strokovni sodelavec VII/2-I za investicije in razvoj                                       vodja

                                                                                                                           

Nazaj na seznam