Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Preveritev razsvetljave na tržnici


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda za preveritev razsvetljave, ki je napeljana na prostoru novomeške tržnice. Prostor ni dovolj osvetljen, kar je še posebej izrazito ob oblačnem vremenu.

Odgovor

Pobuda je bila upoštevana in na tržnici so bile nameščene močnejše luči.

 

 

Pripravila:

Simona Pavlič,

višja svetovalka

 

 

dr. Iztok Kovačič,                                                                           Dr. Vida Čadonič Špelič,

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

 

Nazaj na seznam