vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Začetek izvajanja projekta Zlata mreža


Datum: 22. 01. 2018
Urad: Urad za družbene dejavnosti
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda, da se s 1.1.2018 ali 1.2.2018 začne izvajati v MO NM projekt prostovoljnega prevoza starostnikov - t.im. Zlate mreže. Stranka Desus ima že evidentiranih sedem prostovoljcev, ki so pripravljeni sodelovati v tem projektu kot vozniki prostovoljci.

Odgovor

Mestna občina Novo mesto je že sredi leta 2017 prepoznala projekt »Prostofer«, ki ga izvaja Zavod Zlata mreža, kot pomembno dopolnitev socialnih storitev v skrbi za starejše občane. Gre za posredovanje prevozov za starejše osebe, ki potrebujejo prevoz, pa ne morejo ali nočejo obremenjevati sorodnikov ali uporabljati plačljive prevoze. S tem je projekt tudi pomemben element novih pristopov na področju mobilnosti.

Z Zavodom Zlata mreža je Mestna občina Novo mesto v fazi podpisovanja Pogodbe o sodelovanju v projektu z nazivom »Izboljšanje trajnostne mobilnosti na socialnem področju«, s katero podpisniki izražamo skupni interes za sodelovanje pri izvedbi projekta. Z Društvom upokojencev Novo mesto, kot koordinatorjem projekta, pa smo v fazi usklajevanja Dogovora o sodelovanju v projektu izvajanja prevoza upokojencev in invalidov.  V teku pa je tudi postopek najema električnega avtomobila, ki ga bo MONM najela za potrebe izvajanja tega projekta.

Pričakujemo, da bomo projekt začeli izvajati v mesecu februarju 2018.

 

Pripravila:

Mateja Jerič,

podsekretarka za zdravstvo in socialno varstvo

                                                                     

dr. Jana Bolta Saje,                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič,

Nazaj na seznam