Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Ureditev stanovanjskega naselja po sistemu varovanih stanovanj z mobilnimi hiškami Adria


Datum: 22. 03. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

V medijih je bilo zaslediti, da ima podjetje Adria mobil namen urediti stanovanjsko naselje po sistemu varovanih stanovanj z mobilnimi hišicami Adria, vendar nima ustreznega sogovornika na strani občine.

Vprašanje, ali je to res in pobuda, da se občina do tega opredeli.

Odgovor

Občinska uprava Mestne občine Novo mesto z nameni podjetja Adria mobil ni seznanjena, kljub stalnim operativnim stikom med vodstvom občine in vodstvom podjetja. Poudariti pa je potrebno, da intenzivno potekajo razgovori z Nepremičninskim skladom pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.o.o. o možnosti gradnje oskrbovanih stanovanj v Novem mestu.

Pripravila:

mag. Lidija Plut

podsekretarka

 

Mojca Tavčar                                                                                                  dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Oddelka za okolje in prostor                                                                         direktorica

                                                                                                       

                                                                                                                  

Nazaj na seznam