Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Odstranitev viseče pločevine na Ločenskem mostu


Datum: 19. 04. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda državnemu upravljalcu za ceste, ki upravlja tudi z Ločenskim mostom, da se odstrani viseča pločevina, ki visi z mostu od infrastrukturne napeljave.

Odgovor

Pobudo smo posredovali upravljavcu za državne ceste, ki nam je zagotovil, da bo pločevina odstranjena.

 

                                                                                                                Miloš Dular

                                                                                          vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam