vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Čiščenje pločnikov in kolesarskih stez v Podbrezniku


Datum: 31. 05. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Vprašanje, zakaj se na območju Podbreznika ne čistijo pločniki in kolesarske steze.

Še vedno je nepometenega veliko peska, ki je ostal od zimskega posipavanja; ta pa je sedaj ovira in predstavlja nevarnost poškodbe predvsem za kolesarje  (in ostale udeležence: pešce, rolkarje, vožičke).

Matko: lokalne ceste v izven mestnih KS-ih se prepočasi čistijo (pometanje pločnikov).

Odgovor

Čiščenje cest se je izvajalo skladno s prednostnim razredom glede na kategorijo ceste. Najprej je bilo čiščenje izvedeno na najbolj prometnih lokalnih cestah (glavnih mestnih cestah), nato pa smo postopoma nadaljevali čiščenje na nižjih nivojih kategoriziranih cest.

Zaradi letošnjega obilnega dežja pa je bilo marsikje potrebno dodatno čiščenje, saj je le to povzročilo nove nanose peska na asfaltne površine.

 

Pripravil:

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam