vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Komunikacija med krajevnimi skupnostmi in Občinsko upravo


Datum: 12. 07. 2018
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda Občinski upravi za izboljšanje komunikacije s krajevnimi skupnostmi, in sicer na način, da ob prejemu dokumenta potrdi prejem ter kratko odgovori, v kakšnem roku bo podan odgovor.

Odgovor

Pobuda bo upoštevana skladno z Uredbo o upravnem poslovanju (17. člen).

 

Pripravila:

Petra Budja

 

Katarina Petan:                                                                                 dr. Vida Čadonič Špelič

vodja urada                                                                                     direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam