vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-67 Razlogi za nekajletno odmikanje obljubljene sanacije neustrezne javne razsvetljave na Žibertovem hribu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Potrebno je pripraviti projekt in zamenjati neustrezno javno razsvetljavo na celotnem območju Žibertovega hriba. Ta je neustrezna tako z vidika preslabe osvetljenosti (po izjavah strokovnjakov so med lučmi predolge razdalje) kot dotrajanih instalacij.

razsvetljava žibertov hrib.pdf

Odgovor

Prenova javne razsvetljave Žibertovega hriba žal ni prišla v prioriteto novih investicij, ker smo reševali območja, ulice in ceste, kjer je bilo zaradi prometno varnostnih razlogov izgradnja le te nujna. Obstaja še veliko predelov, kjer so ulice neosvetljene in kot take iz varnostnega vidika nevarne. K izvedbi popisa in oceni vrednosti vseh potrebnih del ter pripravi akcijskega načrta za izvedbo prenove bomo pristopili predvidoma v prvi polovici letošnjega leta.

 

Pripravil:

Miloš Dular                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Oddelka za promet in mobilnost                    direktorica občinske uprave

Nazaj na seznam