vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-68 Sanacija vozišča in kamnite opore na Ulici Ilke Vašte


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Prošnja, da se še enkrat odredi od sodelavcev že potrjeno strokovno potrjeno oceno, da je potrebno sanirati  poškodovan del ulične površine na Ulici Ilke Vašte. Razlog je v tem, da gre za nevarno uporabo te površine, sanacija pa še do danes ni bila izvedena kljub obljubi, da bo asfalt saniran že lani, kamnita opora pa letos spomladi.

sanacija cestišča ulica ilke vašte.pdf

Odgovor

Na podlagi terenskega ogleda je bilo ugotovljeno, da ne gre za nujne ukrepe, kljub temu pa smo sanaciji vključili v letošnji plan rednega vzdrževanja.

 

Pripravil:

 

mag. Janez Zore                                                                                    Miloš Dular

podsekretar                                                                       vodja Oddelka za promet in mobilnost

Nazaj na seznam