vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-2/2019-69 Gradnja oskrbovanih stanovanj v Novem mestu


Datum: 14. 03. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Podpora županovemu programu dela za to mandatno obdobje. Program v pomembnem delu vključuje predloge za skupno delovanje, še posebej na področju  prijaznega in spoštljivega odnosa do starejših.

Znano je, da MONM, na katere delo in dosežene rezultate v preteklem obdobju smo lahko ponosni, močno zaostaja v tistem delu odnosa do starejših, ki se nanaša na razpoložljivost oskrbovanih stanovanj. Posledica tega je, da so se morali naši občani izseliti iz svoje občine v druge občine. To zagotovo ni prijazno do njih.

gradnja oskrbovanih stanovanj.pdf

Odgovor

Pobudo podpiramo in se zavedamo problematike zagotavljanja prilagojenih stanovanj za starejšo populacijo. Prizadevamo si vzpostaviti dialog s potencialnimi investitorji, ki bi tovrstna stanovanja zgradili in s tem rešili potrebe starejših po ustreznih, njim prilagojenih oskrbovanih stanovanjih.

 

Poleg tega bomo pristopili k pripravi Strategije stanovanjske politike Mestne občine Novo mesto, v okviru katere bo posebej obravnavno tudi področje oskrbovanih stanovanj za starejše.

 

 

Pripravila:

 

Mojca Tavčar

vodja Oddelka za okolje in prostor

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

Nazaj na seznam