vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-3/2019-82 Sanacija smradu po fekalijah iz kanalizacijskega jaška v območju stare pošte v Kandiji oz. pri spomeniku Leonu Štuklju – pobuda


Datum: 18. 04. 2019
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Na območju  pešprehoda iz Ragovske ulice na Kandijski most mimo spomenika Leonu Štuklju v večini dni prihaja do močnega smradu po fekalijah  iz kanalizacijskega jaška na tem območju. Očitno gre za tehnično napako pri obnovi kanalizacijskega omrežja na Kandijski cesti, izvedenega pred leti.

Na organe KS Majde Šilc prejemamo številne kritike in zahteve po sanaciji. Stanje pa je potrebno sanirati tudi zaradi turistov in drugih, ki se ustavljajo pri bližnjem spomeniku Leonu Štuklju.

Prosim, da se o ukrepih obvesti tudi KS Majde Šilc, da bomo lahko objavili odgovor na spletni strani KS oz. to uporabili v drugih oblikah komunikacije.                            

Odgovor

Vzrok za smrad na območju peš prehoda iz Ragovske ulice na Kandijski most je obstoječi razbremenilnik mešanih vod, ki je lociran v neposredni bližini. Vpliv smradu se lahko  zmanjša z zamenjavo obstoječega pokrova razbremenilnika. Ker na tem območju še vedno prevladuje mešan kanalizacijski sistem vpliva smradu v celoti ni mogoče odpraviti. Mestna občina Novo mesto ima za to območje izdelano projektno dokumentacijo ureditve,  v sklopu katere je previdena tudi zamenjava pokrova razbremenilnika.

 

 

Pripravil:

Franci Starbek

Vodja oddelka za investicije

 

 

Dr. Iztok Kovačič

Vodja urada za prostor in razvoj

                                                                                                        dr. Vida Čadonič Špelič

                                                                                                                   direktorica

Nazaj na seznam