vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

9001-7/2019 - 159 Zapiranje pošt v Mestni občini Novo mesto in Sloveniji


Datum: 03. 10. 2019
Urad: Kabinet župana
Svetniška skupina: DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije
Svetnik: Mag. Adolf Zupan

Pobuda

Pobuda županu, da pozove Pošto Slovenije, da s tem na območju MO Novo mesto prekine, da predlaga Vladi RS  in Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS), da preko organov nadzora oz. v okviru svojih pristojnosti  preverita primernost ravnanja Pošte Slovenije na tem področju. Županu še predlagamo, da poskusi doseči prekinitev zapiranj pošt brez podrobne analize stanja in poprejšnje obravnave te na pristojnih organih občinskih združenj oz. mestnih občin. Gre za hudo nižanje  standarda naših občanov in prebivalcev Slovenije na tem področju, še posebej pa starejših, invalidov in drugih.

Županu predlagamo, da od Pošte Slovenije zahteva plan razvoja poštne dejavnosti v MO Novo mesto.

priloga 4.pdf

Odgovor

MONM je Pošto Slovenije seznanila, da  nasprotuje zaprtju posameznih poštnih enot in Pošti Slovenije predlagala skupno preučitev možnosti za ohranitev enot oz. ustrezno alternativo.

Ocenjujemo, da smo s svojimi aktivnostmi dosegli, da ni prišlo do zaprtja enote na Ulici Slavka Gruma. Župan Gregor Macedoni je prav tako redno v kontaktu s poslovodstvom pristojne poslovne enote in je ob zadnji urgenci prejel njihovo zagotovilo, da do sredine naslednjega leta v zvezi z enotami ne bo prišlo do sprememb.

V tem času bo MONM vzpostavila kontakt z Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS in tudi z njimi preverila njihove nadaljnje aktivnosti in politiko na tem področju, ter si prizadevala za ohranjanje enakomerno razporejene mreže poslovalnic na območju občine.

 

Pripravila:

                                                                                                         Mag. Gregor MACEDONI,

Meta Retar,                                                                                                        župan

vodja Kabineta župana

Nazaj na seznam