vodilna slika

Odgovore na vprašanja in pobude v skladu s Poslovnikom občinskega sveta Mestne občine Novo mesto pripravijo pristojni uradi občinske uprave.

Svetniki lahko svoja vprašanja oddate na povezavi.

Pred objavo jih potrdita direktor občinske uprave in župan.

Brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne subjekte za obnovo fasad v mestnem jedru


Datum: 18. 10. 2017
Urad: Urad za prostor in razvoj
Svetniška skupina: SMC - Stranka modernega centra
Svetnik: Borut Škerlj

Pobuda

Pobuda, da Razvojni center, Razvojno-izobraževalni center in Občinska uprava organizirajo brezplačna izobraževanja za stanovalce in poslovne subjekte v mestnem jedru v zvezi s prenovo fasad objektov in energetsko-varčne prenove le-teh.

 

Odgovor

V Mestni občini Novo mesto na naslovu Rozmanova ulica 10 deluje pisarna v okviru državnega programa ENSVET. Uradne ure pisarne so vsak torek in četrtek med 16.00 in 19.00 uro, po predhodni najavi preko telefonske številke 031 382 239 ali preko spletnega naslova energetska.pisarna@novomesto.si.

Program brezplačnega energetskega svetovanja za občane - mreža ENSVET nudi individualno, brezplačno, neodvisno energetsko svetovanje ter informacijske izobraževalne in ozaveščevalne aktivnosti za promocijo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije občanom v lokalnem okolju.

V pisarni mreže ENSVET, delujejo usposobljeni neodvisni energetski svetovalci. Z brezplačnimi nasveti pomagajo pri izboru, načrtovanju in uresničevanju investicijskih ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah.

Mrežo ENSVET na podlagi prvega in tretjega odstavka 352. člena Energetskega zakona  (EZ-1) organizira Eko sklad skupaj z zainteresiranimi lokalnimi skupnostmi – Mestno občino Novo mesto. Eko sklad je hkrati tudi koordinator mreže ter vodi delovanje občinskih svetovalnih pisarn mreže in vanjo vključenih energetskih svetovalcev.

Energetski svetovalci mreže ENSVET bodo organizirali brezplačno delavnico za vse občane, na kateri bodo predstavili možnosti pridobitve sofinancerskih sredstev.

Mestna občina Novo mesto pripravlja razpis za sofinanciranje obnov fasad v mestnem jedru. Ta bo predvidoma objavljen naslednje leto. Pogoji za pridobitev sredstev bodo navedeni v razpisni dokumentaciji. Za morebitna dodatna pojasnila bodo na razpolago strokovni sodelavci, ki bodo strankam individualno pomagali.

 

 

Pripravil:

Aleš Šurla

Strokovni sodelavec VII/2-II

za energetski management

 

 

 

 

 

dr. Iztok Kovačič                                                                             dr. Vida Čadonič Špelič

vodja Urada za prostor in razvoj                                                               direktorica

                                                                                                                          

 

Nazaj na seznam